Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

C  O  M  F  O  R  T      H  O  M  E

J A R N Á A K C I A

J A R N Á   A K C I A

 

N O V I N K A   V   N A Š E J   P O N U K E

M O N T O V A N É   G A R Á Ž E   S   O M I E T K O U     V    C E N E   O D    1 7 9 0,- E U R

 

S   P U L T O V O U   S T R E C H O U

 

S O   S E D L O V O U   S T R E C H O U  


viac v sekcií montované garáže s omietkou
 


H L I N Í K O V É   P L O T Y   A   B R Á N Y

 

D I Z A J N O V É   P L O T Y   A   B R Á N Y

 

M O D E R N É   P L O T Y   A   B R Á N Y

 

K L A S I C K É   P L O T O V É   S Y S T É M Y

viac v sekcií hliníkové ploty a brány

 

 

V Ý N I M O Č N Á   A K C I A

P R I   O B J E D N A N Í   K O M P L E T   Z I M N E J   Z Á H R A D Y

d a r č e k   p l y n o v ý   g r i l   

" do  vyčerpania "

 

N a š e    ď a l š i e   a k c i e :

 

A L T Á N O K   z  hliníka a polykarbonátu rozmer 3 m x 3 m

Pôvodná cena : 2000,- EUR , Cena teraz : 1490,- EUR

 

Rozmer :

3,6 m x 3,6 m  pôvodná cena 2200,- EUR , Cena teraz : 1690,- EUR

šesť uholník 4,5 m x 4,5 m pôvodná cena 2500,- EUR , Cena teraz : 1890,- EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Í S T R E Š O K  na auto - C A R P O R T   z hliníka

Rozmer 5 m x 3 m , pôvodná cena : 2600,- EUR , Cena teraz : 1990,- EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

O B J E D N A J T E   S I   T E R A Z   O D   N Á S

Z A S K L E N I E   T E R A S Y

A   D O S T A N E T E *  O D   N Á S 

 

D  A  R  Č  E  K   ! ! !

Č i s t i č   s k i e l

TOPlist